همدردی با خانواده های اناری و پورشفیعی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای جمشید اناری انارکی 8 اسفند ماه 99 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های اناری و پورشفیعی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.