همدردی با خانواده رحمانی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای حسن رحمانی انارکی 10 اسفند ماه 99 در مشهد از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده رحمانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.