همدردی با خانواده های گوهری و صفائی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم خانم فاطمه صفائی (همسر شادروان آمحمد گوهری) ۲۷ اسفند ماه ۹۹ در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های گوهری و صفائی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.