خسارت توفان به کارخانه سیلیس انارک

کارخانه سیلیس دانه بندی شده انارکانارک نیوز - توفان شدید دیروز 5 فروردین ماه 1400 که باعث بستن جاده نایین به انارک و بالعکس شده بود به کارخانه در حال راه اندازی سیلیس دانه بندی شده انارک خسارت وارد کرد. 
تابحال در چند نوبت این کارخانه به مدیریت آقای مهندس میرزایی نسبت به تأمین نیروی متخصص و نیمه متخصص اقدام نموده است ولی این وزش شدید باد به سوله تولید که بیشترین حجم ماشین آلات در آن مکان ها نصب شده بود آسیب رساند. نصب ماشین آلات از بهمن ماه پارسال آغاز شد.
قرار بود کارخانه سیلیس انارک، اسفندماه گذشته شروع به کار نماید اما به دلیل کمبود نقدینگی هنوز درخواست برقرسانی به آن انجام نشده و امید است این آسیب باعث وارد شدن خسارت به ماشین آلات و تأخیر بیشتر در راه اندازی اولیه آن نشود و شاهد شکوفایی تولید در انارک باشیم.