همدردی با خانواده های علیزاده و خلیل زاده

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای حسن علیزاده انارکی، ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های علیزاده و خلیل زاده و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
مراسم خاکسپاری فردا می باشد.
روانش شاد و یادش گرامی باد.