همدردی با خانواده های داغدار مظفری و انارکی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم خانم فاطمه (صدف) انارکی ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های مظفری و انارکی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد