همدردی با خانواده های داغدار یزدانی و رمضانی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای بمانعلی یزدانی، بیستم تیر ماه ۱۴۰۰ در یزدآباد از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های یزدانی و رمضانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.