همدردی با خانواده های داغدار مهدیان و مسگر

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای احمد مهدیان (داماد شادروان محمد مسگر و شادروان فاطمه سلطان) هفدهم شهریورماه ۱۴۰۰ دراصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های مهدیان و مسگر و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.