همدردی با خانواده های داغدار معصومی و معصومیان

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم حاجیه طاهره خانم معصومیان (همسر شادروان حاج محمدرضا معصومی) بیست و چهارم شهریورماه ۱۴۰۰ از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های معصومی، معصومیان و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.