همدردی با خانواده های داغدار صمیمی و خنجری

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم فاطمه خنجری (همسر شادروان عباس صمیمی انارکی (کرمانی))، پانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های صمیمی، خنجری و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.