همدردی با خانواده های داغدار کشاورزی و سعیدی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم آقای حسین کشاورزی انارکی، شانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های کشاورزی، سعیدی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.