همدردی با خانواده های داغدار غلامی و ضیایی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم آقای ولی ا.. غلامی خیرآبادی سوم خرداد ماه در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های غلامی، ضیایی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.