همدردی با خانواده های داغدار قاسمپور و قاسمی پور

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم فردوس قاسمپور انارکی (همسر آقای مرتضی قاسمی پور) هجدهم خرداد ماه 1401 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های قاسمپور، قاسمی پور و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.