28
چهارشنبه, فوریه

همدردی با خانواده های داغدار گوهرین، گوهریان و طاهری

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم مهندس محمود گوهرین، نوزدهم تیر ماه 1401 در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های گوهرین، گوهریان، طاهری و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.