دشت‌های نائین و انارک جزو دشت‌های ممنوعه اصفهان اعلام شدند

دشت‌های نائین و انارک جزو دشت‌های ممنوعه اصفهان اعلام شدندمدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: به منظور جلوگیری از اُفت بیش‌تر سطح آب زیرزمینی محدوده‌های مطالعاتی نائین و انارک در استان اصفهان ممنوعه اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، جواد طاهری مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اظهار داشت: در اجرای ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب، به منظور جلوگیری از اُفت بیش‌تر سطح آب زیرزمینی، جلوگیری از اُفت کیفی آبخوان و حفظ سیستم قنوات منطقه، دشت‌های نائین و انارک استان اصفهان به لحاظ حفر هر گونه چاه عمیق و نیمه عمق و هرگونه توسعه بهره‌برداری از منابع موجود، ممنوعه اعلام شدند.

وی افزود: بر اساس نتایج مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته، اُفت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن در محدوده‌های مطالعاتی نائین و انارک طی سالیان اخیر استمرار یافته، به طوری که متوسط اُفت سالانه سطح آب زیرزمینی در منطقه نائین به میزان ۵ سانتی‌متر و در محدوده انارک ۳ سانتی‌متر در سال بوده است.

طاهری بیان کرد: متوسط کسری حجم مخزن دشت نائین، معادل ۲.۸۵ میلیون متر مکعب در سال و در محدوده مطالعاتی انارک ۰.۳۸ میلیون مترمکعب در سال است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل‌های موجود، دفتر مطالعات پایه منابع گزارش پیشنهاد ممنوعیت دشت‌های نائین و انارک را تهیه و پس از پیگیری‌ها و انجام مراحل قانونی در مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ به تصویب شرکت مدیریت منابع آب کشور رساند و این مناطق به مدت ۵ سال از تاریخ نشر آگهی ممنوعه اعلام شدند.

وی با اشاره به وجود ۳۵ محدوده مطالعاتی در استان اصفهان، تعداد دشت‌های ممنوعه را ۲۹ دشت اعلام و اضافه کرد: در این میان ۱۰ محدوده، جزو مناطق ممنوعه بحرانی هستند که به لحاظ اُفت سطح آب زیرزمینی، تغییر کیفیت شدید آب و پدیده فرونشست با شرایط حادتری روبه‌رو هستند.

طاهری خاطرنشان کرد: دشت‌های اصفهان- برخوار، کاشان، اردستان، باد- خالدآباد، گلپایگان، دامنه- داران، مورچه خورت، نجف‌آباد، مهیار شمالی و مهیار جنوبی و دشت آسمان محدوده‌های ممنوعه بحرانی استان هستند.  

(۱۱:۱۱ ۱۴۰۱-۴-۲۰)