همدردی با خانواده های داغدار کافی انارکی و شیرزاد

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم فریده کافی انارکی (فرزند مهرزاد)، 13مرداد ماه 1401 در شاهرود از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های کافی انارکی، شیرزاد و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.