24
شنبه, فوریه

همدردی با خانواده های داغدار اشرفی مقدم و ابوطالبی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم آقای ناصر اشرفی مقدم، 18 مرداد ماه 1401 در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های  اشرفی مقدم و ابوطالبی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.