همدردی با خانواده های داغدار نقوی و بقایی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم دکتر دیانا بقایی انارکی (همسر دکتر بهزاد نقوی)، دوم شهریور ماه 1401 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های نقوی، بقایی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.