24
شنبه, فوریه

همدردی با خانواده های داغدار مهربان و سجادی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم سیده سادات ساجدی (همسر حاج حسین مهربان انارکی) پانزدهم مهر ماه 1401 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های مهربان، سجادی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.