01
یکشنبه, اکتبر

همدردی با خانواده داغدار عرب

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم آقای احمد عرب دوم آبان ماه 1401 در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده عرب و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.