همدردی با خانواده های داغدار جمعیان و نیکدل

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم پری نیکدل (خواهر آقای جمعیان و مادر همسر آقای امیر صدیقی)، بیست و پنجم آبان ماه 1401 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های جمعیان، نیکدل و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.