همدردی با خانواده های داغدار نعمتی و یزدانی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم صدیقه نعمتی انارکی (فرزند زنده یاد محمدحسین، همسر آقای محمدرضا یزدانی، خواهر محمدآقا و خانم دکتر الیاس شمسی) ، دوم فروردین ماه 1402 در مشهد از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های نعمتی، یزدانی  و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.