همدردی با خانواده های داغدار میرزازاده، قائمیان

انالله و انا الیه راجعون 
خانم فاطمه قائمیان (همسر زنده یاد محمدعلی میرزازاده در بستر بیماری) هفتم خرداد ماه 1403 در انارک از میان ما رفت.
همدردی انارک نیوز با خانواده های میرزازاده، قائمیان و دیگر بستگان را پذیرا باشید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.