پایان بررسی صلاحیت های داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی

پایان بررسی صلاحیت های داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان نایین توسط هیات اجراییسوابق داوطلبان به صورت دقیق و منطبق با قانون بررسی، که از مجموع ۶۱نفر ثبت‌نام کننده و انصراف۱۲ نفر، صلاحیت ۴۹ نفر افراد باقی مانده بررسی و رسیدگی و بمنظور اظهار نظر به هیئت نظارت شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان ارسال گردید
فرماندار نایین از پایان روند بررسی صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهرها توسط هیات اجرایی خبر داد.
فرماندار شهرستان نایین با اشاره به پایان روند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهرها توسط هیات اجرایی، گفت: در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر های شهرستان نایین، ۶۱نفر برای رقابت بر سر ۱۵کرسی شورای اسلامی شهرهای نایین، بافران و انارک ثبت‌نام کردند.
محمدحسین نصرتی افزود: از این تعداد ۳۶نفر در حوزه انتخابیه شهر نایین، ۱۳نفر در حوزه انتخابیه شهر بافران و ۱۲نفر در حوزه انتخابیه شهر انارک ثبت نام کردند که ۸۹درصد از ثبت‌نام شوندگان را آقایان و ۱۱درصد را بانوان تشکیل داده‌اند.
وی تصریح کرد: پس از اخذ استعلام از مراجع چهارگانه برای تمام داوطلبان، جلسات هیات اجرایی انتخابات برای بررسی صلاحیت به طور منظم تشکیل شد.
نصرتی با اعلام اینکه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات اجرایی شهرستان وفق ماده۵۰ قانون و ۵۱ آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر انجام و پس از برگزاری جلسات متعدد، سوابق داوطلبان به صورت دقیق و منطبق با قانون بررسی، که از مجموع ۶۱نفر ثبت‌نام کننده و انصراف۱۲ نفر،  صلاحیت ۴۹ نفر افراد باقی مانده بررسی و رسیدگی و بمنظور اظهار نظر به هیئت نظارت شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان ارسال گردید.
(فرمانداری شهرستان نایین ـ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴)