اجرای پروژه‌های راهسازی منوط به مطالعات زیست محیطی است 

بهزاد شاهسوندی اصفهانمعاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: پروژه‌ای را بدون مطالعات زیست محیطی اجرا نمی‌کنیم.

بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ در خصوص اجرای پروژه‌ها پس از انجام مطالعات زیست محیطی اظهار کرد: در استان اصفهان برای اجرای تمامی پروژه‌ها یک مشاور زیست محیطی در نظر گرفته می‌شود که همه مسائل در این باره را مد نظر قرار می‌دهد.  

وی افزود: پس از تکمیل مطالعات، نظر اداره محیط زیست در این خصوص اخذ می‌شود و در صورت وجود ایرادات، اصلاحات در طرح انجام می‌شود لذا این اصلاحات آنقدر انجام می‌پذیرد تا الزامات محیط زیست در پروژه رعایت شود.  

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه احداث برخی پروژه‌ها ممکن است مسیر یک منطقه حفاظت شده را قطع کند و برای گونه‌های جانوری و گیاهی آن منطقه آسیب‌زا باشد گفت: در این قبیل پروژه‌ها تدابیر لازم اندیشیده می‌شود و در آن منطقه برای احداث مسیر و جلوگیری از ورود حیات وحش، یا زیرگذر ساخته می‌شود و یا دپوی خاک ایجاد می‌شود.  

وی افزود: یک نمونه از این پروژه‌ها جاده پناهگاه حیات وحش موته به سمت گلپایگان است که سمت چپ جاده و برای جلوگیری از ورود آهوها به آن، خاکریز بلند احداث کرده‌ایم.  

شاهسوندی با بیان اینکه ملزم به رعایت الزامات محیط‌زیستی در پروژه ملی آزادراه کنار گذر شرق اصفهان هستیم، ابراز داشت: برای گذر بخشی از این پروژه از پارک ملی کلاه قاضی در صورت لزوم و اگر مشاور پروژه، طرح احداث پل یا زیرگذر را ارائه کند، امکان احداث وجود دارد و مطمئناً الزامات محیط‌زیستی رعایت می‌شود.  

وی خاطرنشان کرد: برای عبور مسیر در دو کیلومتر از اراضی حفاظت شده در محور چوپانان- انارک (پناهگاه حیات وحش عباس آباد) نیز، پس از اخذ مجوز از محیط زیست و اجرای الزامات مورد نظر این دستگاه، عملیات اجرایی شد.
(چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۴)