جذب ۱۰۰ درصدی سهیمه قیر بافت فرسوده استان اصفهان 

علیرضا قاری قرآن - اصفهانمدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: به منظور آسفالت معابر بافت فرسوده استان اصفهان کل میزان قیر اختصاص یافته به استان را جذب کردیم.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در سی و ششمین جلسه مجمع نمایندگان استان، پس از استماع گزارش ارائه شده از سوی شهردار نایین در خصوص تخفیف عوارض پروانه ساختمانی در بافت فرسوده و مبحث قیر برای معابر این بافت‌ها اظهار کرد: مطابق با قانون برای نوسازی در بافت فرسوده شهری، شهرداری ها موظف هستند حداقل به میزان ۵۰ درصد تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی اعمال کنند که مبلغ آن نیز معمولا در بودجه سالانه پیش بینی می‌شود.  

وی افزود: در این رابطه شهرداری‌ها می بایست اسناد و مدارک مرتبط را در سیستم مربوطه بارگزاری نمایند تا به عنوان مطالبات شهرداری ثبت شود، لذا براساس بودجه این مبالغ یا پرداخت می شود و یا با بدهی‌هایی که شهرداری ها دارند به انواع مختلفی تهاتر می‌شود.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص مبحث قیر برای معابر بافت فرسوده بیان داشت: اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان، امسال کل میزان قیری که در کشور به استان تخصیص داده شد را جذب کرده است که در این رابطه ۱۴۰ تن قیر به شهرداری نایین، ۳۷ تن به شهرداری انارک و حدود ۲۰۰ تن به شهرداری بافران تحویل داده شده است.  

وی خاطرنشان کرد: اکنون در صدد هستیم و درخواست کردیم تا آنچه از قیر کشور مصرف نشده است را جذب کنیم و به شهرداری‌های استان تحویل بدهیم. 
(پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۱-)