تخصیص زمین به ۲۸ خانوار انارکی مشمول جوانی جمعیت 

علمیرئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین گفت: در شهر انارک، زمین برای چهار متقاضی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (خانوارهایی که تولد فرزند سوم و بیشتر آنان پس از ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰) و ۲۴ خانوار دارای چهار فرزند کمتر از ۲۰ سال تخصیص یافته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از استان اصفهان؛ مهدی علمی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین اظهار کرد: از بیش از ۴۰۰ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در شهر انارک، پس از بررسی و پالایش‌های لازم در حال حاضر ۱۲۰ متقاضی حائز شرایط فعال بوده‌اند.
 
علمی گفت: در شهر انارک، زمینی به مساحت پنج هکتار الحاق و هشت هزار مترمربع زمین از اراضی دولتی موجود سازمان ملی زمین و مسکن برای ۹۸ متقاضی اختصاص یافت.
 
وی افزود: با انجام مراسم قرعه کشی، تخصیص زمین به صورت ویلایی انجام شده است و در حال آماده سازی زمین توسط شهرداری انارک و واگذاری به متقاضیان هستیم.
 
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین افزود: برای تأمین زمین متقاضیان، ۱۰ هکتار زمین واقع در حریم شهر انارک به محدوده شهر الحاق شده است.
 
وی گفت: زمین برای چهار متقاضی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (خانوارهایی که تولد فرزند سوم و بیشتر آنان پس از ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰) و ۲۴ خانوار دارای چهار فرزند کمتر از ۲۰ سال تخصیص یافته است.

شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۴