اختصاص 35 ميليارد ريال به مديريت بحران نائين

تهران / واحد مرکزی خبر / سیاسی
هیئت وزیران با اختصاص سی و پنج میلیارد ریال به مدیریت بحران نائین برای مقابله با سیل و خشکسالی و کم آبی و تکمیل طرحهای نیمه تمام موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران در جلسه 18 /4 /1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد: مبلغ سی و پنج میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنج توسعه برای انجام اقدامات پیشگیرانه مقابله با سیل و خشکسالی و کم آبی وتکمیل طرحهای نیمه تمام مرتبط با مدیریت بحران شهرستان نائین در اختیار استان اصفهان قرار گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.
این مصوبه در تاریخ 23 /4 /1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .
 (تاریخ خبر: پنجشنبه 1393/04/26)