حضور فرماندار محترم و مسئولین شهرستان نایین در شهرداری

فرماندار محترم شهرستان نایین به اتفاق چندی از مسئولین شهرستان در مورخ 18/8/93 از پروژه های عمرانی شهرداری بازدید و سپس نسبت به بررسی مسائل و مشکلات شهر پرداختند.
(از: شهرداری)