حضور وزير آموزش پرورش در نایین

ايرنا- «علي اصغر فاني» وزير آموزش پرورش در دومین روز سفر استاني دولت تدبير و اميد به استان اصفهان، بعد از ظهر چهارشنبه به شهرستان كويري خور و بيابانك سفر كرد.  به گزارش ايرنا، وزير آموزش پرورش فاني و هيات همراه پنجشنبه به نايين سفر مي كند.
(۱۹:۱۳ - ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ :خبر تاريخ | ۸۱۴۹۳۳۶۱ :خبر)