مناطق شكار ممنوع، پشتوانه اي براي حفاظت از ذخاير طبيعي كشور

اصفهان - ايرنا - مناطق شكار ممنوع مناطق مستعدي است كه در صورت ايجاد شرايط لازم مي تواند به صورت يك زيست بوم طبيعي فعال، مطرح و پشتوانه اي براي حفاظت از ذخاير طبيعي كشور باشد.
 به گزارش ايرنا، استان اصفهان داراي ۱۲ منطقه شكار ممنوع است كه نشان دهنده قابليت هاي مهم اين خطه از كشور در حفاظت از حيات وحش است. معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت:مناطق حفاظت شده بطور موقت به مدت سه يا پنج سال شكار ممنوع اعلام مي شود و در واقع گاهي اين دوره آزموني براي سنجش قابليت هاي اين مناطق براي ورود به شبكه مناطق حفاظت شده محيط زيست است.
سعيد يوسف پور روزسه شنبه در گفت و گو باخبرنگار ايرنا افزود: درصورت مشاهده قابليت هاي اين مناطق، يكي از عناوين منطقه حفاظت شده، پناهگاه حيات وحش پارك ملي و اثر طبيعي ملي را احراز مي كند.
... يوسف پور افزود: منطقه شكار ممنوع كلاته در خور با مساحت ۱۳۳ هزار و ۷۰۰ هكتار، منطقه كوه بزرگي انارك در نايين با مساحت ۲۴۸ هزار هكتار و ... مناطق شكار ممنوع استان است.
(۱۰:۴۶ - ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ :خبر تاريخ | ۸۱۵۰۹۴۱۸ :خبر كد)