جمع پرشور مردم و نماینده محترم در مسجد چهارده معصوم انارک

امروز 21 اسفندماه، نماینده محترم شهرستان جناب آقای طباطبایی به اتفاق کارگزاران دولت، در مسجد چهارده معصوم انارک هنگام لحظات ملکوتی نماز مغرب وعشا با مردم حضور به هم می رسانند. حضور هرچه بیشتر شما مردم فهیم انارک را در این جمع خواهانیم.


نماینده محترم به اتفاق فرماندار نایین و امام جمعه نایین تشریف آوردند و پیرامون آب و گاز و مشکلات شهری جلسه مردمی داشتند و قول تکمیل جاده دو بانده انارک نایین تا سال 95، تکمیل لوله کشی آب و طرح گاز CNG با نصب مخزن در انارک را دادند. جلسه حدود ساعت 21 به پایان رسید.