مدير جهاد كشاورزي نايين گفت: اين خطه كويري زمينه هاي لازم براي توسعه صنعت پرورش شتررا داراست.
به گزارش ايرنا، احمد رضا باقريان روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: دراين شهرستان ۱۱۰ پرورش دهنده شتر با حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر شتر ، در اين حرفه فعاليت مي كنند. وي افزود: سالانه بيش از ۲۱۰ تن گوشت قرمز شتر در نايين توليد مي شود. باقريان افزود: با وجود خشكسالي مستمر هم اكنون شتر داران در مراتع كويري و شن زارهاي وسيع اين شهرستان به ويژه در بخش چوپانان مشغول پرورش شترهستند.
مدير جهاد كشاورزي نايين اظهار كرد: يكي از مشكلات توسعه پرورش شتر عدم واگذاري مراتع مناسب كويري و بياباني به منظور چراي شتران است.
(۱۰:۵ - ۱۲/۰۵/۱۳۹۴ :خبر تاريخ | ۸۱۷۰۵۴۲۴ :خبر كد)

اصفھان؛ 
مدیرکل راه وشھرسازی استان اصفھان گفت : محورنایین – انارک ازطرح ھای مھمی است که بخش عمده ای از مسیر آن زیرسازی شده و با تامین اعتبار لازم طرح تکمیل خواھد شد .
به گزارش خبرنگار گروه استان ھای باشگاه خبرنگاران جوان از اصفھان، غلامی با اشاره به طرح ھای مھم این شھرستان گفت : محورنایین – انارک ازطرح ھای مھمی است که بخش عمده ای از مسیر آن زیرسازی شده و با تامین اعتبار لازم طرح تکمیل خواھد شد که برای استفاده اھالی خور و بیابان نیز اھمیت دارد.
وی با اشاره به آغاز عملیات روکش آسفالت محور خور- طبس گفت : مسیرخور-طبس از دیگر طرح ھای مھم این شھرستان است که 40 کیلومتر این مسیر در استان اصفھان و مابقی در استان خراسان جنوبی است که طبق تقسیمات کشوری 30 کیلومتر دیگر نیز به این استان اضافه گردیده است .
غلامی از جمله راھھای ارتباطی شھرستان را که جھت تکمیل شدن نیاز به اعتبار دارند را مسیر جندق- مصر ، جندق– خور و جندق – گرمسار نام برد و با مھم دانستن محور جندق – گرمسار به لحاظ کوتاھتر نمودن مسیر استان تا تھران اظھار امیدواری کرد با تامین اعتبارات لازم تا 2 سال آینده عملیات اجرایی این مسیر تکمیل شود.
مدیرکل راه وشھرسازی استان اصفھان گفت : طرح جامع دو شھر جندق وخور مصوب شده و امیدواریم طرح جامع شھر فرخی نیز در آینده نزدیک مصوب گردد. وی با اشاره به مشکل سرانه جمعیت برای ھر نفر در شھر فرخی که 260 متر می باشد اظھار امیدواری کرد با ابلاغ طرح جامع شھر فرخی مشکل این شھر به طور کامل حل شود. گفتنی است غلامی مدیرکل راه وشھرسازی استان اصفھان در طی سفر خود به شھرستان خور وبیابانک از نزدیک با مسائل ومشکلاتراه وشھرسازی این شھرستان آشنا و از پروژه ھای این اداره کل در شھرھای جندق ، خور وفرخی بازدید بعمل آورد.
(مرداد ۱۱ :تاریخ ۵۲۷۹۱۶۰ :خبر کد)

مديركل دفتر تنوع زيستي و حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست از تدوين يك برنامه ويژه مديريتي براي حفاظت و جلوگيري از انقراض ۳۰ گونه جانوري در كشور خبرداد. 
به گزارش ايرنا سيد مجيد خرازيان مقدم كه شامگاه چهارشنبه در كارگاه آموزشي و نشست تخصصي - مشورتي ويژه حفاظت از سم داران ايران در مجتمع فرهنگي ايثار كردان البرز سخن مي گفت ، افزود: طرح حفاظت از اين گونه هاي جانوري درقالب برنامه ششم توسعه تدوين شده است كه مي تواند نقش مهم و موثري گونه هاي در حال تهديد و انقراض و نقشه راه به ويژه براي حفاظت از سم داران در ايران داشته باشد. وي بيان داشت: بر اساس برخي گزارش هاي كارشناسان بين المللي، شكارغيرمجاز در ايران و كشورهاي همسايه، بزرگترين تهديد كننده حيات وحش دراين منطقه شناخته شده است.
مديركل دفتر تنوع زيستي و حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: طبق اين گزارش ها،بستر مناسب براي حفاظت از حيات وحش در ايران وجود دارد و برهمين اساس سازمان حفاظت محيط زيست ، حفاظت از گونه هاي جانوري را در قالب طرحي جامع دنبال مي كند. خرازيان اظهار كرد: هرچند برخي گونه هاي جانوري ايران درمعرض تهديد قرار دارند، ليكن فعاليت هاي مراقبتي سازمان حفاظت محيط زيست كشورمان بهتر از اقدامات حفاظتي كشورهاي همسايه گزارش شده است. مدير كل دفتر تنوع زيستي و حيات وحش كشور، فرهنگ سازي در مسائل زيست محيطي ، تداوم رويكرد مشاركتي در بخش محيط زيست و حيات وحش با استفاده از توانمندي نيروهاي مردمي و دوستداران محيط زيست و مبارزه با شكارغيرمجاز را دركشور ضروري دانست.
خرازيان در ادامه به طرح ملي پايش سم داران حيات وحش در ۱۰ منطقه كشور اشاره كرد و افزود: اين طرح به منظور حفظ شمار سم داران به تناسب ظرفيت پناهگاههاي حيات وحش در زيستگاه ها نايپندان طبس، پارك ملي كوير، مجموعه حفاظتي توران، دره انجير، بافق، مياندشت، دربند راور، كالمند- بهادران، عباس آباد نائين و پارك سياه كو در حال اجراست. وي با اشاره به اينكه جمعيت جانوران سم دار ايران درطول ۵۰ سال گذشته به شدت كاهش يافته ، گفت: برگزاري كارگاه هاي آموزشي و برنامه ريزي براي حفاظت از حيات وحش  با مشاركت تشكل هاي مردم نهاد ضروري است.
مدير كل حفاظت محيط زيست البرز نيز در نشست تخصصي- مشورتي حفاظت از سم داران ايران اظهار داشت: اين كارگاه به منظور به روز رساني اطلاعات علمي و فني كارشناسان اداره هاي كل حفاظت محيط زيست كشور، تشكل هاي مردم نهاد در حوزه حيات وحش و نمايندگاني از دانشگاهها به مدت سه روز به ميزباني البرز در حال برگزاري است. حسين محمدي افزود: دستيابي به اهداف واقعي و تهيه يك نقشه راه براي حفاظت از سم داران در ايران از اهداف اين كارگاه آموزشي و نشست تخصصي است.
(۹:۴ - ۰۸/۰۵/۱۳۹۴ :خبر تاريخ | ۸۱۷۰۰۷۴۰ :خبر كد)

فرماندار نايين گفت: كل اعتبارات تملك دارايي و سرمايه اي شهرستان نايين در سال ۹۴ بالغ بر ۵۶هزارو ۳۷۰ ميليون ريال است.
به گزارش ايرنا،سهراب مظفر نجفي روز دوشنبه به خبرنگارايرنا گفت: الزامات بودجه، پروژه هايي است كه توسط معاونت برنامه ريزي استان و بر اساس اولويت هاي موجود، مشخص شده و با اين حساب ۳۰هزارو ۸۰۱ ميليون ريال از بودجه امسال براي توزيع بين دستگاههاي اجرايي دراختيار كميته برنامه ريزي شهرستان قرار دارد. نجفي خاطر نشان كرد: اين بودجه براساس اولويت هاي شهرستان شامل شهرهاي نايين، بافران، انارك و همچنين نيازهاي دستگاه ها و در چارچوب قانون برنامه توسعه پنجم و قانون بودجه و با توجه به ضوابط و دستورالعمل هاي شوراي برنامه ريزي استان براي دستگاه و نهادها تعيين شده است.
فرماندارنايين افزود: اين اعتبار براي ۳۸دستگاه و در قالب۱۳۳ پروژه براي ادارات و نهادها در نظر گرفته شده كه اميدواريم در اولين فرصت تخصيص يابد و دستگاه هاي مربوط نيز بتوانند اين بودجه را جذب كنند.
( ۱۴:۹ - ۰۵/۰۵/۱۳۹۴ :خبر تاريخ | ۸۱۶۹۷۰۴۸ :خبر كد)

مقالات دیگر...