28
چهارشنبه, فوریه

همدردی با خانواده داغدار یعقوبی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم آقای محمود یعقوبی، بیست و هفتم آذر ماه 1401 در چوپانان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده یعقوبی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.