همدردی با خانواده های داغدار خابوری، شبان، شهرابی، عامری

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم حاج احمد آقا عرب خابوری (برادرزاده خدیجه شبان (مادر آقای علیرضا شبان) و دایی همسر اخوی آقای ابوالفضل شهرابی، اهل روستای گلشکنان)، بیست و هفنم دی ماه 1401 در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده خابوری، شبان، شهرابی، عامری و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.