همدردی با خانواده های داغدار فاتح و خدایی

انالله و انا الیه راجعون 
آقای ذوالفقار فاتح هجدهم خرداد ماه 1403 در چوپانان از میان ما رفت.
همدردی انارک نیوز با خانواده های فاتح و خدایی و دیگر بستگان را پذیرا باشید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.