مناسبت های اردیبهشت ماه 1393

پانزدهم-  روز بزرگداشت شیخ صدوق، روز جهانی ماما
هجدهم- روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
نوزدهم- روز بزرگداشت شیخ کلینی، روز اسناد ملی و میراث مکتوب
بیستم- ولادت حضرت امام محمدتقی (ع) جوادالائمه (195 ه.ق)
بیست و سوم- ولادت حضرت امام علی (ع) (23 سال قبل از هجرت)، اعتکاف {تعطیل}
بیست وچهارم- لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت ا.. میرزاحسن شیرازی (1270 خورشیدی)
بیست و پنجم- ولادت حضرت زینب (س) (62 ه.ق)، تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه معظمه (2 ه.ق)، روز بزرگداشت فردوسی)
بیست وهفتم- روز ارتباطات و روابط عمومی
بیست و هشتم- روز بزرگداشت حکیم عمرخیام، روز جهانی موزه و میراث فرهنگی