پیشواز نوروز، خانه تکانی (دل)

انارک نیوز - خانه‌تکانی یکی از آیین‌های نوروزی است که مردم بیشتر مناطقی که نوروز را جشن می‌گیرند به آن پایبندند. در این آیین، تمام خانه و وسایل آن در آستانه نوروز گردگیری، شستشو و تمیز می‌شوند.
به گونه ای نمادین، خانه تکانی شامل خانه تکانی دل برای بیرون ریختن کینه ها و نفرت و جایگرینی آن با عشق و محبت و با هم بودن نیز می شود.
خانه تکانی شامل شستشو و تمیز کردن سراسر خانه و کلیه لوازم خانه مثل فرش، در و دیوار سقف و پرده، تمامی آشپزخانه همچنین خریدن وسیله های نو و تعمیر کردن وسایل و دور ریختن وسایل اضافی و کهنه می شود.
کوشش خانواده برای تمیز کردن خانه یک فعالیت دسته جمعی است که آنها را دور هم جمع می کند. پاکیزگی علاوه بر ابن که اهمیت جسمانی و سلامت برای جسم و بدن انسان داشته باشد، روی روح و روان انسان مؤثر است. خانه تکانی به آدم ها روحیه تازه و طراوت می دهد و تردیدی نیست که از یک نگاه نو و تازه به بیرون نگاه کردن، به انسان آرامش و دلگرمی می دهد.
در قدیم که رنگ نبود در انارک از "گل سفید" برای نقاشی در و دیوار استفاده می کردند.