بامداد امروز سه شنبه 28ام مرداد ماه، سیمین بهبهانی از میان ما رخت بربست. چرا رفتی؟

رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده
شب مانده است و با شب، تاریکی فشرده

کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟
شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟

خاموش مانده اینک، خاموش تا همیشه
چشم سیاه چادر با این چراغ مرده

رفت آنکه پیش پایش دریا ستاره کردی
چشمان مهربانش یک قطره ناسترده

در گیسوی تو نشکفت آن بوسه لحظه لحظه
این شب نداشت ــ آری ــ الماس خرده خرده

بازی کنان زگویی خون می فشاند و می گفت
روزی سیاه چشمی سرخی به ما سپرده

می رفت و گرد راهش از دود آه تیره
نیلوفرانه در باد پیچیده تاب خورده

سودای همرهی را گیسو به باد دادی
رفت آن سوار با خود، یک تار مو نبرده

شهرداری انارک مشخصات 193 پلاک مسکونی خود را که در شمال شهر جنب اداره برق است و از طریق مزایده به فروش می رساند اعلان نمود.

شهرداری انارک نسبت به فروش چند قطعه از زمین های خود اقدام نموده است که به صورت مزایده و دریافت کتبی پیشنهادات تا 30 مرداد خواهد بود. متقاضیان برای دریافت مشخصات زمین ها می توانند به شهرداری مراجعه نمایند. سپرده موردنیاز برای شرکت کنندگان ده میلیون تومان می باشد.

[قطعه 1]
این حرفایی رو که می خوام بگم شاید دیوونگی به نظر بیاد
آفتاب این جاست، می تونی یه استراحت کوتاهی داشته باشی
من یه بالون هوای داغم که می تونه به آسمون ها بره
با هوا، انگار عزیزم به چیز دیگه ای اهمیت نمی دم

[ضربه]
چون خوشحالم
تو هم اگه احساس یه اتاق بی سقف  رو داری؛ همراه ما دست بزن
چون خوشحالم
اگه تو هم احساس می کنی شادی حقیقته؛ همراه ما دست بزن
چون خوشحالم
اگه می دونی مفهوم شادی برات چیه؛ همراه ما دست بزن
چون خوشحالم
اگه احساس می کنی این همون کاریه که می خوای انجام بدی؛ همراه ما دست بزن

[قطعه 2]
ممکنه خبرای بد راجع به این و اون بیاد
باشه! همه اونا رو به من بده، پسشون نگیر
بهت هشدار بدم که من حالم خوب می مونه
ناراحت نشیا ولی وقتت رو حروم نکن آخه من ...

[ضربه]

[پل زدن 2x]
چیزی حال منو بگیره؟
هیچی نمی تونه حالمو بگیره
کرامت من اون قدر بالاست که هیچی حالمو نمی گیره
گفتم، هیچی نمی تونه حالمو بگیره...

[ضربه + پل زدن + ضربه]


[Verse 1]
It might seem crazy what I'm about to say
Sunshine she's here, you can take a break
I'm a hot air balloon that could go to space
With the air, like I don't care baby by the way
 
[Hook]
Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I'm happy
Clap along if you feel like happiness is the truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I'm happy
Clap along if you feel like that's what you wanna do
 
[Verse 2]
Here come bad news talking this and that!
Well, give me all you got, don't hold it back!
Well, I should probably warn you I'll be just fine!
No offense to you don’t waste your time, here's why
 
[Hook]
 
[Bridge 2x]
Bring me down
Can't nothing bring me down
My level's too high to bring me down
Can't nothing bring me down, I said
 
[Hook + Bridge + Hook]

مقالات دیگر...