05
سه شنبه, مارس

روز "برات"

انارک نیوز - انارکی ها به ماه شعبان "برات" می گویند و طبق رسوم مردم انارک در مراسم "برات" یا عید درگذشتگان همه ساله روز 13 برات یا 13 شعبان برای تمامی درگذشتگان جدید و قدیم خیرات می کنند و معمولاً حلوا و یا سیرُک پخته می شود که گفته می شود بو دارد. عصر آن روز سیرک را به مزار درگذشته می برند و یا بین در و همسایه پخش می کنند
روز چهارده شعبان هم خیرات برای سلامت و طول عمر زندگان خانواده انجام که با پختن و پخش سیرک می باشد و بین همسایگان و خویشان پخش می شود.

ولی امسال با توجه به گسترش ویروس کرونا و همه گیری آن درخواست می شود هزینه پخت آنرا بین نیازمندان تقسیم نمایند یا فقط برای خانه خود بپزند و از پخش آن همچون سالهای گذشته جداً خودداری نمایند.