پیشواز نوروز، روز عرفه و بزرگداشت درگذشتگان انارک

انارک نیوز - از رسوم بسیار زیبا و تاثیر گذار در انارک روز "عرفه" می باشد. آخرین روز سال را "عرفه" گویند که از صبح زود، روز بزرگداشت درگذشتگان همان سال می باشد. 
از صبح زود تا حدود ظهر مردم گروه گروه به منزل آنانی که امسال از بین ما رفتند و عزیزانشان را داغدار کردند برای "فاتحه خوانی"  می روند. با این کار هر دو طرف داغدار و شریک غم، خود را در غم و شادی یکدیگر شریک می نمایند و همگی با هم به پیشواز سال نو می روند.
پذیرایی این مراسم با سینی پر از خرمای خشک، انجیر خشک، بادام، نقل و شکلات و احیاناً چای، شیرینی و میوه می باشد. برخی نیز این مجموعه آجیل را در بسته ای کوچک قرار و به مردمی که تشریف آورده اند،  می دهند. زمان ماندن در خانه درگذشته کوتاه می باشد و معمولاً به خانه همه درگذشتگان می روند.
یاد و خاطره شان گرامی باد.

برای آخرین بار در سال ۱۳۹۷ این مراسم انجام و با شیوع کرونا مراسم معلق و از ۱۴۰۱  در گورستان برگزار می شود.
آیینی که به تاریخ پیوست.