24
شنبه, فوریه

تعویض شناسنامه در انارک

روز سه شنبه 6 مهرماه تعویض شناسنامه در انارک انجام می شود. شناسنامه، کارت ملی، احتمالا عکس نیاز است و حضور شخص متقاضی الزامی است.