امروز: چهارشنبه 22 مرداد 1399 برابر با 12 آگوست 2020

انارک (727)

یکشنبه, 19 مرداد 1399
انارک نیوز - متقاضیان اشتراک گاز در بخش انارک شامل شهر انارک و روستای چوپانان می توانند درخواست خود را به اداره گاز انارک ارایه نمایند. متقاضیانی که کمتر از یکسال از زمان تاییدیه نظام مهندسی لوله کشی گاز ساختمان…
جمعه, 17 مرداد 1399
انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش". دیدگاهها از شنبه یازدهم مرداد ماه 99 تا آدینه هفدهم مرداد ماه به شرح زیر می…
جمعه, 17 مرداد 1399
سه هزار و۵۰۰ کیلومتر راه روستایی در کشور آسفالت می شود وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح ابرار گفت: در نظر داریم تا پایان دولت سه هزار و پانصد کیلومتر راه روستایی دیگر را آسفالت نماییم. به گزارش …
یکشنبه, 12 مرداد 1399
 *انالله و انا الیه راجعون* شوربختانه خبردار شدیم خانم فردوس زاهد انارکی (همسر حاح ابوالمظفر) یازدهم مرداد ماه 99 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.انارک نیوز این مصیبت را به خانواده…
جمعه, 10 مرداد 1399
انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش". دیدگاهها از شنبه چهارم مرداد ماه 99 تا آدینه دهم مرداد ماه به شرح زیر می…
پنج شنبه, 09 مرداد 1399
 *انالله و انا الیه راجعون* شوربختانه خبردار شدیم خانم فاطمه زاهدی (همسر شادروان حسن نجفی انارکی) هشتم مرداد ماه 99 در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.انارک نیوز این مصیبت…
شنبه, 04 مرداد 1399
 *انالله و انا الیه راجعون* شوربختانه خبردار شدیم خانم صدیقه سعیدی انارکی (همسر شادروان ابوالقاسم طالبی انارکی) چهارم مرداد ماه 99 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.انارک نیوز این…
شنبه, 04 مرداد 1399
 *انالله و انا الیه راجعون* شوربختانه خبردار شدیم آقای احمد سعیدی چهارم مرداد ماه 99 در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.انارک نیوز این مصیبت را به خانواده سعیدی و…
جمعه, 03 مرداد 1399
انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش". دیدگاهها از شنبه بیست و هشتم خرداد ماه 99 تا آدینه سوم مرداد ماه به شرح…
جمعه, 03 مرداد 1399
 *انالله و انا الیه راجعون* شوربختانه خبردار شدیم آقای مجید معصومی سوم مرداد ماه 99 در گنبدکاووس از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.انارک نیوز این مصیبت را به خانواده معصومی و…