24
شنبه, فوریه

آمارگیری در انارک

با توجه به اینکه آمارگیری از طریق اینترنت هم امکانپذیر شده پس همشهریانی که در انارک منزل دارند از این طریق هم می توانند در آمارگیری شرکت نمایند. در هر حال شرکت در این آمارگیری وظیفه تک تک افرادی است که به انارک علاقمند هستند.