همدردی با خانواده طاهری

*انالله و انا الیه راجعون*
شوربختانه خبردار شدیم آقای منصور طاهری انارکی 23 اسفند ماه از میان ما رفت و دیگر آشنایانش نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده طاهری و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روحش شاد و یادش گرامی باد.