چه باید کرد؟

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش".
دیدگاهها از شنبه سوم آبان ماه 99 تا آدینه نهم آبان ماه به شرح زیر می باشد:  

الف- چکیده خواستها یا "آنچه عیان است، چه حاجت به بیان است":
هشدار: برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، رعایت بهداشت فردی به خصوص شستشوی کامل دستها با آب و صابون و دست نزدن به صورت، استفاده از ماسک و کمترین تماس با دیگران و رعایت فاصله ایمن انجام شود.
- آیا می دانید عدم رعایت نکات بهداشتی و عدم استفاده از ماسک باعث شیوع کرونا و خیانت به حقوق دیگران است؟ خطر کرونا را جدی بگیریم.

ب- به خبر و مژده می پردازیم:
- اعضای محترم شورای شهر بافران به دعوت شهردار انارک از اماکن دیدنی شهر بازدید به عمل آوردند.
- ادامه کارهای عمرانی در حال انجام توسط واحد خدماتی شهری شهرداری با لوله گذاری جهت انتقال آب برای فضای سبز.

کلیه اخبار، پیشنهادات و دیدگاهها همراه با تصاویر مربوطه در گروه تلگرامی "نارُسّینَه راهکار" موجود و نوشته بین ((  )) در بالا از انارک نیوز می باشد.