همدردی با خانواده های داغدار زاهدی و کریمیان

انالله و انا الیه راجعون
ناباورانه خبردار شدیم خانم طاهره کریمیان انارکی (همسر آقای رستم زاهدی)  نوزدهم دی ماه ۱۴۰۰ در آمریکا از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های زاهدی، کریمیان و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.