همدردی با خانواده های داغدار کبیری و فتوحی

انالله و انا الیه راجعون
ناباورانه خبردار شدیم اقای اصغر کبیری (داماد آقای حسن فتوحی عشین) بیست و هشتم دی  ماه ۱۴۰۰ دراصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های کبیری، فتوحی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.