همدردی با خانواده های داغدار زاهد و کافی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم فرزانه کافی انارکی (همسر آقای ایرج زاهد انارکی)، هشتم تیر ماه 1401 در کرج از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های زاهد، کافی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
خاکسپاری در انارک می باشد.
روانش شاد و یادش گرامی باد.