28
چهارشنبه, فوریه

همدردی با خانواده های داغدار ذکریائی و صفری

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم آقای بیژن ذکریائی انارکی ششم آبان ماه 1401 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های ذکریائی، صفری و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.